3ds Max

3D modelovací, animační a rendrovací software Software 3ds Max® pro 3D modelování a rendrování vám pomáhá vytvářet v hrách obrovské světy, působivé scény pro vizualizaci návrhů a detailní postavy. Aplikace 3ds Max funguje s většinou hlavních ...

MultiRes

MultiRes modifikátor snižuje zatížení paměti potřebné k tomu, aby modely snížením počtu vrcholů a polygonů. To je užitečné nejen v rámci 3ds Max, ale pro tvůrce obsahu, které exportují modely pro použití mimo 3ds Max, například ve webových 3D ...

Optimize

Optimalizační modifikátor umožňuje snížit počet ploch a vrcholů v objektu. To zjednodušuje geometrii a urychluje vykreslování při zachování přijatelného obraz. Před a po odečtu vám dává přesné zpětné vazby k redukci, jak si vytvořit každou změnu. ...

Snaps Toggle

Snaps Toggle slouží k zarovnání k určité ose bodu, nebo přímo mřížce pracovního prostředí     Snaps Toggle Angle Snap Toggle Percent Snap Toggle Spinner Snap Toggle Při aktivaci Snaps Toggle (1) umožňuje při ...

Unwrap UVW – Základy Mapování

Mezi složité nastavení textur na pozice modelu slouží funkce Unwrap UVW, která definuje kde bude textura figurovat.Díky mapování lze veškeré modely nastavit pomocí ID materiálů i složitější modely. Zde si ukážeme jen ty základy jak nastavit mapování ...

Vytvořit nový Toolbars v 3ds maxu

Vytvořit nový Toolbars: Custumize > Custumiye User Interface > Toolbars  ... New...      

Využití externích scén a modelů mimo vaši scénu

Tento postup je vhodný způsob organizace a sdílení souborů, příkladem může být kolektivní práce na jednom celku: kolega bude pracovat na městských budovách a druhý kolega bude pracovat na scéně, která bude zahrnovat ulice. Pak stačí dat příkaz ve ...

Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare