Archives

3ds Max

MultiRes modifikátor snižuje zatížení paměti potřebné k tomu, aby modely snížením počtu vrcholů a polygonů. To je užitečné nejen v rámci 3ds Max, ale pro tvůrce obsahu, které exportují modely pro použití mimo 3ds Max, například ve webových 3D aplikacích.MultiRes nabízí několik výhod oproti Optimalizace modifikátoru, včetně rychlejší provoz a schopnost specifikovat redukci jako přesné procento nebo počet vrcholu.

Modify panel > Modifiers List > Object Space Modifiers > MultiRes

Pokud existují mezery mezi vrcholy, které chcete uzavřít jako rozlišení vrcholu snižuje pomocí fúzujících funkci vrcholový MultiRes modifikátor. Sloučení, vrcholy uvnitř dané prahovou vzdáleností nakonec zhroutí při redukci vrcholu.

Můžete odhadnout délku mezery aktivací nástroj pro výběr objektu, pohybem kurzoru myši nad rozsahů mezery v aktivním výřezem a porovnáním hodnoty zobrazené v rovině x / y / z odečty na stavovém řádku, nebo pomocí přesného měření.

  1. Vyberte model a aplikovat MultiRes modifikátor.
  2. Zapněte Vertex fúzujících. To činí práh sloučit a v rámci Mesh ovládá k dispozici.
  3. Nastavte příslušné parametry:
    • Chcete-li určit maximální vzdálenost přes které vrcholy jsou sloučeny, zadejte hodnotu do Práh korespondence.
    • Chcete-li sloučit hranice sousedních prvků a vrcholy v rámci prvků, zapněte V Mesh.
  4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

 

Vert Procento: Počet vrcholů modifikovaného objektu jako procento celkového počtu vrcholů původní sítě. Úprava tohoto nastavení mění spočítané hodnoty Vert stejně.

Poznámka: Po zadání určité procento, jako je 30, možná zjistíte, že 3ds Max změní hodnotu mírně nižší jedno, jako je 29.971. To je vzhledem ke vztahu mezi celkovým počtem vrcholů v modelu a výpočet procentní. To není chyba, ale prostě nejblíže řešení vašeho požadavku.

Vert Count: Celkový počet vrcholů v modifikované objektu. Pomocí tohoto ovládacího prvku lze nastavit maximální počet vrcholů ve výstupní síti. Úprava tohoto nastavení změní hodnotu procent Vert stejně.

Max Vertex: Zobrazuje počet vrcholů z původního pletiva, které jste použili k MultiRes. Nelze zadat hodnoty větší než je v Count poli Vert.

face Count: Zobrazuje aktuální počet obličejového štítu. Upravit Vert Procenta / vert Count nastavení, bude hodnota pro nominální počet aktualizovat v reálném čase.

Max Face: Zobrazuje maximální počet obličejového štítu.

 

 

Optimalizační modifikátor umožňuje snížit počet ploch a vrcholů v objektu. To zjednodušuje geometrii a urychluje vykreslování při zachování přijatelného obraz. Před a po odečtu vám dává přesné zpětné vazby k redukci, jak si vytvořit každou změnu.

Modify panel > Modifier List > Optimize

Renderer L1, L2: Nastavení úrovně displeje pro výchozí Scanline renderer. Použijte Výřezy L1 a L2 změnit uložené úrovně optimalizace. Default = L1.
Viewports L1, L2: Nastavení úrovně optimalizace jak pro výřez a renderaci. Rovněž slouží k přepínání úrovně zobrazení pro výřez. Default = L1.

optimalizace skupiny

Face Thresh: Nastavuje prahový úhel slouží k určení, které části se změní. Nízké hodnoty produkují méně optimalizace, ale lepší aproximace původního tvaru. Vyšší hodnoty zlepšení optimalizace, ale jsou s větší pravděpodobností za následek tváře, které činí špatně (viz bias). Default = 4,0.

Edge Thresh: Nastavuje jiný prahový úhel otevřených hran. Nízká hodnota zachovává otevřené hrany. Zároveň můžete použít vysoký práh, tvář získá dobré optimalizace. Default = 1,0.
Bias: Pomáhá eliminovat hubené nebo degenerované trojúhelníky, které se vyskytují v průběhu optimalizace, což může způsobit vykreslování artefaktů. Vyšší hodnoty udržuje trojúhelníky. Výchozí 0,1 je dostatečně eliminuje trojúhelníky. Rozsah = 0,0-1,0 (hodnota Bias off).
Max Edge Len [gth]: Určuje maximální délku, při jejímž překročení hrana nemůže být roztažená, pokud je optimalizována. Jakákoli hodnota větší než “0” určuje maximální délku hrany. Default = 0,0. Spolu s Bias, tato kontrola pomůže vyhnout vytváření dlouhé vyzáblé tváře.
Auto Edge: Zapíná hrany, zapnutí a vypnutí po optimalizaci. Zapne všechny otevřené hrany. Vypne veškeré hrany mezi plochami, jejichž normály jsou v rámci prahu obličeje; Tyto hrany vyššími než je práh nejsou zapnuté. Výchozí = vypnuto.

Tento postup je vhodný způsob organizace a sdílení souborů, příkladem může být kolektivní práce na jednom celku: kolega bude pracovat na městských budovách a druhý kolega bude pracovat na scéně, která bude zahrnovat ulice. Pak stačí dat příkaz ve vaší scéně na soubor kolegy. tento způsob je hojně využíván v kolektivní práci na velkých projektech, které jsou posléze spojeny do jednoho. Tento příkaz sdílení naleznete References.

XRef Objects a XRef Scenes jsou externě odkazované objekty ve scéně. tyto soubory přímo odkazují na soubory uložené na síti, nebo přímo na počítače, na kterých současně pracují ostatní členové týmu. Neznamená to Import, ale pouze načítání modelů, které se mohou při změně a uložení, změnit i ve vaší scéně. Práce s objektem, který je sdílen není možné upravovat či dělat kopie. Pokud se pracuje současně je dobré využít ikony Merge in Scene v dialogu XRef Objects.

XRef Scenes platí pro soubory MAX, aby byla scéna transformována, musí být v dialogu XRef Scenes připojena k libovolnému objektu pomoci Blind. Soubory XRef není možné nijak modifikovat ani vybrány.

File Link Manager je nástroj, který umožňuje přidávání jiných aplikací, jako mlže být AutoCAD nebo Revit. Tento manager je v horním menu References.

Pokud potřebujete vložit soubory MAX do vaší aktuální scény, využijte příkaz Merge v hlavní nabídce podsložce Import. Pokud nastane situace, ve které je nutné provést změnu několika objektů současně, slouží k tomu příkaz Replace, který nahradí ve scéně všechny objekty se stejným názvem.