Tutorials

Vytvořit logo v 3ds maxu

Pro tuto práci budeme potřebovat Adobe Illustrator CC (2015) a 3ds Max 2015.

Nejprve si sežene nějaké logo, která bude ve velkém formátu s průhledným pozadím (nejlépe formát .svg). Já jsem is pro tento projekt vybral logo CNN ( samozřejmě nebudeme nikde loga šířit, protože bychom porušili autorská práva, ale pro tento projekt je to jednoduché logo.

1.) Spustíme Adobe Illustrator CC logo cnn.svg přetáhneme do pracovní plochy, upravíme si velikost aby projekt byl vycentrován na bílém pozadí. (obrázek č.1;2 )obrázek č.1obrázek č.2

 
2.) Převedeme si obrázek do technického výkresu (Okna / Vektorizovat obraz) v nastavení vektorizovat nastavíme si hodnoty dle (obrázku č.3)

Zobrazení: obrysy

Režim: Černá a Bílá

obrázek č.3

 

 

3.) převedený obraz do vektorů (obrázek č.4) si uložíme do verze Illustartion 8 (obrázek č.5) obrázek č.4

 

 

 

obrázek č.5

obrázek č.6obrázek č.74.) Nyní si spustíme 3ds Max a v novém projektu si importujeme soubor Illustartion, tento soubor se nám ukáže jako Editable Spline (obrázek č.6). Z tohoto obrázku dáme pryč segmenty, které se nám importovali do projektu, až budeme mít logo upravené, v nabídce Modifier List vybereme funkci Extrude výsledek je (obrázek č.7).

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare