Ukončen prodej na CGtrader

Důležité informace pro zákazníky společnosti Cgtraderm kde jsem ukončil prodeje z důvodu nesouhlasu s obchodními podmínkami, které ovlivňují mé osobní práva a zákony České republiky dle § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb..( o občanských průkazech, je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Pokud se občan při dodání zboží setká s požadavkem na předložení či umožnění pořízení kopie občanského průkazu, není povinností občana kopii předložit nebo umožnit její pořízení.). Obchodní zástupce odkazuje na článek evropské legislativy 8 směrnice 77/799 / EHS., ale zasahuje do osobních práv, která mohou být zneužity. To je důvod, proč jsem se rozhodl, že se nebudete dále pokračovat prodejem modelů na stránkách cgtrader.

Modely lze koupit na turbosquid.com

Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare