Browsing Tag

3ds max

Fyzické materiály vykreslené V-Ray

Když budeme vytvářet ve Substance Painter textury pro váš model, dejme tomu, že okno budovy je možné vyexportovat do V-Ray textur a nebo použijeme v 3ds maxu metodu fyzikálních materiálů, pro tento projekt vyexportujeme přímo textury v…

Jak vytvořit tkaninu v 3ds Max?

Tvorba látky (tkaniny) je velice jednoduché, ale také má velké nároky na velikosti polygonalů a vertexů. Pokud máme vytvořený jednoduchý objekt ve tvaru krychle, nad tímto jednoduchým modelem vytvoříme libovolně dlouhé plátno ( plane).…

Sci-fi – Control Panel

The door opener control panel that will be included in my game will allow you to animate dragging the lever downwards and pushing the button. Three LEDs will be programmed in Unreal so that they are activated according to the system…

Tvorba sci-fi granátu

Pro tvorbu jednoduchého granátu jsem si nejprve vytvořil v jednoduchých modelech cylinder viz. obrázek, který jsem následně převedl do Editable poly. V Editable poly je nutné vybrat sekci segmentů, které budeme potřebovat pro vytvoření…

Water Closure

Water closure, directly for use in gameplay, unwrap mapping, creation textures in Substance Painter (artstation) https://sketchfab.com/models/123573e1a128481d95c43b2206081200