Unitsoft

Pro tuto práci budeme potřebovat Adobe Illustrator CC (2015) a 3ds Max 2015.

Nejprve si sežene nějaké logo, která bude ve velkém formátu s průhledným pozadím (nejlépe formát .svg). Já jsem is pro tento projekt vybral logo CNN ( samozřejmě nebudeme nikde loga šířit, protože bychom porušili autorská práva, ale pro tento projekt je to jednoduché logo.

1.) Spustíme Adobe Illustrator CC logo cnn.svg přetáhneme do pracovní plochy, upravíme si velikost aby projekt byl vycentrován na bílém pozadí. (obrázek č.1;2 )obrázek č.1obrázek č.2

 
2.) Převedeme si obrázek do technického výkresu (Okna / Vektorizovat obraz) v nastavení vektorizovat nastavíme si hodnoty dle (obrázku č.3)

Zobrazení: obrysy

Režim: Černá a Bílá

obrázek č.3

 

 

3.) převedený obraz do vektorů (obrázek č.4) si uložíme do verze Illustartion 8 (obrázek č.5) obrázek č.4

 

 

 

obrázek č.5

obrázek č.6obrázek č.74.) Nyní si spustíme 3ds Max a v novém projektu si importujeme soubor Illustartion, tento soubor se nám ukáže jako Editable Spline (obrázek č.6). Z tohoto obrázku dáme pryč segmenty, které se nám importovali do projektu, až budeme mít logo upravené, v nabídce Modifier List vybereme funkci Extrude výsledek je (obrázek č.7).

 

Dnešním datem byla vydána nová aktualizace výškového jeřábu Liebherr HC-L se systémem nástavby. Aktualizace obsahuje V-Ray vykreslování a materiály, upravené pro lepší a reálnější požitek z modelu.

Model obsahuje V-Ray materiál a verzi pro 3ds Max 2015

liebher-hc-l-v-ray02liebher-hc-l-v-ray01

Jak vytvořit v 3ds maxu vlajku pomocí pár kroků s vykreslením a nastavením V-Ray

1.) Vytvoříme si stožár a samotnou vlajku

Vytvořte si jeden “cilinder” v výšce 5 metrů a šířky 0,03 m, tento stožár si vycentrujte aby byl na souřadnicích 0-0-0. Na vrchol stožáru si vytvoříme “GeoSphere” taky o souřadnicích 0-0-0 . Dalším krokem si vytvoříme dvě kolečka o stejných rozměrech a lanko, na kterém bude vlajka pověšena a vlát.

desktop-26-9-2016-20-47-34-80Kolečko si vytvoříme z jednoho  “cilindru” v nastavení: height segments dáme hodnotu “3” a cap segm. “1” v Modifer Listu si vybereme Edit Poly, dále v nastavení “Selekce” možnost “Polygon” a v poslední řadě Editaci Polygonů funkci “Extrude”, tato funkce vytváří pomocí třech nastavení tvorby nových polygonálních částí a to buď rozdílně nebo stejnoměrně, my si vybereme stejnoměrnou hodnotu “Local Normals” viz obrázek:

napínací kolečko si na kopírujeme pomocí Shift+levým tlačítkem (tahem do strany)

 

Lanko si vytvoříme Create / Splines – Line

 

desktop-26-9-2016-21-07-03-37V nastavení Creation Method si nastavte všude možnost “Corner”

Lanko provlíkněte mezi dvě kolečka a uzavřete oba konce linie, dále postupuje viz obrázek vlevo.

 

 

 

vytvoříme si nyní velkou vlajku o rozměrech 1 x 2 m pomocí plane, jeho hodnoty budou činit u nastavení Lenght Segs  30 a Width Segs 50, ostatní hodnoty necháme na 1,0.

2.) Nastavení vlajky

desktop-26-9-2016-21-29-11-499

Nastavení textur
Nastavení textur

Vlajku si upravíme tak, aby první segmenty  plátny vlajky napínala blízkosti lanka. To ti upravíme v editable poly a všechny segmenty si tak posuneme jak nám bude vyhovovat. Pokud máme vše připravené k dalšímu kroku, klikneme na “Plane” a v “Modify” si vybereme v rozevíracím menu možnost “Cloth”  Postupujeme:

Klineme na plus u Cloth a vybereme “Group” Toto společenství segmentů nám umožní vybrat první linii segmentu u lanka, tedy první sloupec zleva, každý segment si označíme a potvrdíme funkcí “Make Goup”, vyjede nám tabulka jak chceme aby se jmenovala, to stačí potvrdit. Další kroj je, že se nám do okénka vložila první skupina na tuto skupinu klikneme a změníme funkci na “Preserve”. Cloth uzavřeme (-) a klikneme na Object Properties, v tto tabulce si nastavíme objekty, které máme zahrnuty v projektu, (pokud máme kolečka a různé objekty zvlášť mimo stožár a chceme aby byl jako jeden celek, vybere všechny modely mimo vlajku (plane) a pravým kliknutím myši Convert To: Editable Mesh, v tabulce nastavení se nám objeví funkce “Attach” buď si vybereme možnosti z výběru, nebo na každý model klikneme.)

 

 

V Object Properties máme Plane, přidáme další objekty.

 

 • desktop-26-9-2016-21-37-58-589desktop-26-9-2016-21-39-26-854Vlajku nastavíme jako Cloth a v presents hodnotu Silk

 

 • Lano a Stožár nastavíme jako Collision object

 

 

 

Nyní si vytvoříme vítr, vítr najdeme Create / Space Warps – Wind dle nastavení viz obrázek:

 

desktop-26-9-2016-21-43-47-664
desktop-26-9-2016-21-45-56-832Opět klikneme na vlajku a v objektu klikneme na možnost přídání Cloth Forces, zde si přidáme vítr, aby byl zahrnutý ve výpočtech animací. Pokud máme všechno nastavené klikneme na tlačítko Simulate a spustí se animace vlajky. Chování vlajky lze upravovat přímo v nastavení větru jak jeho parametrů tak i směru vánku, každá animace se vytvoří znovu, pokud nejsme spokojeni s výsledkem klikneme na erase a smaže se nám animace a můžeme si s vlajkou pohrávat jak budeme potřebovat.

 

 

 

 

3.) Nastavení V-Ray

desktop-26-9-2016-21-54-21-570desktop-26-9-2016-21-54-07-547V-Ray light si nejprve vytvoříme, zde jako texturu si nastavíme HDRI mapu, tuto mapu si zkopírujeme do Material Editoru a do Environment and Effects  v metodě Instance

 

 

 

 

 

 

 

 

Další postup je zde na obrázku 1 a 2

1
1
2
2

 

 • Musíme si vytvořit kameru VRay: RayPhysicalCamera situace bude vypadat:

 

desktop-26-9-2016-22-07-04-77

 • Spustíme vykreslování obrázku. Výsledek bude vypadat:

flagnavod

 

 

 

one-liberty-plaza-3d-v-ray-07one-liberty-plaza-3d-v-ray-08One Liberty Plaza patří se svou 0,4 hektary kancelářských ploch a s 54 podlažím největším kancelářským budovám v New Yorku. Budova postavená 1969-1972 v Dolním Manhattanu zároveň se Světovým Obchodním Centrem, budova vám architektonickou výškou 226 m Budova do zničení Světového Obchodního Centre 11.9.2001 patřila do tohoto velkého celku několika budov: WTC 1;2;3;4;5;6 a 7 a budovy Bankers Trust, která byla vážně poškozena a posléze zbourána 2007-2011 v plánu vytvořit nové místo pro Ground Zero.  Kancelářská budova One Liberty Plaza má 54 polaří nad úrovní terénu z toho 3 technická podlží a další 3 podlaží v podzemí s návazností na metro. Budova stojí na místě, kde původem stál komplex starých budova, tedy slavnější budovy Singer Building (1908), která byla zbourána 1968 s výstavbou Světového Centra. V budově 1989 se prováděli velké rekonstrukční práce s novou výstavbou nové vstupní haly a výtahovým systémem s eskalátory. Do roku 2016 se umístila jako 656 nejvýší budova světa.

one-liberty-plaza-3d-v-ray-09

Americký architekt William Pereira dostal zakázku na projekt centrály jedné z nejvýznamnějších finančních společností Ameriky, Transamerica Corporation, rozhodl se, že dá tomuto mrakodrapu tvar jehlanu. Svou volbu vysvětloval třemi důvody. Tento tvar mu zaprvé umožnil obejít předpisy, které upravují výšku budovy ve vztahu k půdorysné ploše, kterou zabírá, zadruhé poskytuje více světla a vzduchu na úrovni ulice a zatřetí proměňuje mrakodrap v reklamu, upozorňující na moc společnosti Transamerica Corporation.

Pereirova stavba se lišila od všech ostatních mrakodrapů postavených do té doby ve Spojených státech, které byly v internacionálním stylu a měly formu čistého hranolu podobajícího se krystalu. Stavba se prezentovala jako idol, jako symbol a propagovala určité poslání. K této modifikaci architektury v raných sedmdesátých letech došlo v okamžiku velké změny jak v architektuře (1959-1969), v sociálních i politické oblasti začínala pozbývat důležitosti úcta k životnímu prostředí.

V 70. letech byl volnější přístup k informacím, uvolnil se životní styl a lidé si začali představovat futuristická velkoměsta. Za této kulturní situace se i architektura osvobodila od dogmat minulosti a nové formální experimenty se pokusily do architektonického díla začlenit i jiné umělecké obory, zejména sochařství. Mrakodrap Transamerica Pyramid vyrostl z prostředí tohoto pozdně modernistického architektonického formalismu. Nebyl však příznivě přijat veřejností, která jej považovala za těžkopádný a vybočující z kontextu.

San Francisco, kde je mnoho staveb v historizujících stylech, patří k těm americkým velkoměstům, která jsou značně hrdá na svou historii. Má ze všech takových měst nejpřísnější předpisy, aby mohlo kontrolovat plánování a výstavbu nových budov. První plán urbanistického rozvoje města z roku 1839 byl založen na pravoúhlé sítí, která byla bez velkého uvažování položena na orografii této oblasti. Jedním ze základních charakteristických znaků San Francisca je jeho krajina. Má příkré ulice, vedoucí z kopce do kopce, architekturu v eklektickém stylu a mosty vedoucí křížem krážem přes záliv.

Mrakodrap Transamerica Pyramid, který stojí v obchodní čtvrti mezi Montgomery Street a Colombus Avenue, je dnes viditelný z každého místa ve městě a stal se jedním z jeho symbolů. Protože se tato věžová stavba nachází v zóně, kde často dochází k zemětřesením, byla navržena s použitím antiseizmických technik.

Podnož budovy, mezi druhým a pátým podlažím, tvoří dvacet spojených rovnoramenných čtyřstěnů připojených k základům ocelovými nosníky, které vytvářejí pevný prostorový nosník. Nad těmito čtyřstěny se zvedá průčelí mrakodrapu viditelné z exteriéru, charakterizované plnými horizontálními pásy vytvořenými ze speciální tvrzené pasty z křemenného písku a z řad oken. na samém vrcholu budovy, kde je prostor příliš malý na to, aby tam mohly být kanceláře, je umístěna vyhlídka v 27. podlaží. Obložení budovy je souvislé, stejně jako na dvou křídlech jehlanu, v nichž jsou výtahy a nouzová schodiště.

Umístění výtahů a schodišť je spíše důsledkem logistické formálnosti než ekonomického řešení. V tomto smyslu, že výtahy by se stoupající se výškou budovy měly vyžadovat stále méně prostoru. Přes mnohé protesty které vyvolala během své výstavby, se tato věžová stavba po čase stala symbolem města a většina obyvatel San Franciska ji nyní akceptuje s uznává jako orientační bod.

[table id=2 /]

Přelom 21. století, dynamické výzvy a soutěže v neustále se měnícím se světě i nadále obnovovat moderní komunity vyplývající z blednutí starého světa. K tomuto účelu, inovace, nejmodernější architektura, luxusní a ostré vidění byly tvarované společně připravit stavbu Kingdom Tower, kterou navrhl přední architekt Adrian Smith. Nachází se v severní části města Obhur, The Kingdom Tower bude stát uprostřed majestátního královského města, hromadit kompletní sadu vybavení od podnikatelských objektů, kanceláří, Grand Hotel, komerčních obchodů, bytových i nebytových prostor, parků a ještě mnohem více, s obrovské nákupní oblasti. Zatímco Kingdom City Předpokládá se přehlížet perla Rudého moře, království věže s obrovitou výškou, ve výšce přes kilometr.

Kingdom City je ochoten reflektovat své průkopnické ambice prostřednictvím Kingdom Tower, stávat se novým divem světa, a ztělesňující celkovou renesanci Jeddah City, zatímco komerční dědictví tohoto město má po tisíce let. Kromě jeho ohromující výšce, věž bude obklopena pohádkového království Tower Waterfront District, ohromující oblasti, která kombinuje synchronizování se s krajinou, které bude živit euforický pocit života.  Poskytování věže spojení mezi jeho podlaží bude 59 výtahových systémů rozděleny mezi jedno-a dvoupatrových vybavených výtahových jednotek pro pohodlný pohyb mezi podlažími a úrovní, takže nezapomenutelný zážitek!

Při vstupu do věže prostřednictvím  hlavního lobby, bude návštěvník uchvácen tím, co je v obchodě pro váš jedinečný zážitek. V přízemí ve vstupní hale je brána, ve které se prolínají různé cesty směřující do mnoha částí budovy, které tvoří jádro věže, stejně jako přináší o architektonickou krásu tyčící divu zevnitř. S působivou architekturou a prostorné interiéry, jež představují více než 6000 metrů čtverečních. Prostřednictvím ohromujících haly, lobby nabízí několik průchody výtahů a transportních mechanismů, které vedou svým návštěvníkům i obyvatelům do různých částí a tím tak zaplňují vnitřní prostory věže.

Vyhlídková plošina

Přidávat se z velkolepé věže je The Sky Deck,Observatory Deck; Ocelová a betonová dlaň, která ukazuje dech beroucí výhled na město kolem a Rudého moře.

Tato úžasná vyhlídková plošina, překonává další světově renomované pozorovací paluby, visí na bezprecedentní výšce na úrovni 157 podlaží věže ve výšce 644 metrů (přes 2000 stop), průměr je asi 500 čtverečních stop.

Myšlenka na spojení mezi městy Manhattanem a Brooklynem (v dnešní době jsou čtvrti New Yorku) byla předmětem diskusí již od roku 1806. Prováděly se projektové studie, že postavit tunel je méně obtížné než postavit přechod nad hladinou řeky. Po více než šedesáti letech někdy až prudkých diskusí se události hnuly kupředu. V roce 1869 byl konečně schválen projekt, který 1. září 1869 předložil Newyorské mostní společnosti John Augustus Roebling. V jeho úvodu autor říká:

“Zamýšlené dílo postavené podle mého projektu nebude jen největším mostem, který existuje, ale bude to velká technická stavba tohoto kontinentu a této doby. Velké věže nejnápadnější znak mostu, budou plnit funkci dominant pro přilehlá města a budou mít právo, aby byly zařazovány mezi národní památky. jako velké umělecké dílo a zdařilá ukázka vyspělého mostního stavitelství.”

Těmito slovy neskromně vyhlásil ambicióznost svého projektu i jistotu, že bude projekt uskutečněn. John Augustus Roebling (1806-1869) získal vzdělání v Německu v tehdejším Německém Císařství, kde v roce 1826 absolvoval obor stavebního inženýrství na královském polytechnickém institutu v Berlíně.

Ve Spojených státech, kam přijel jako přistěhovalec v roce 1831, získával odborné zkušenosti na vysoké úrovni: stavěl významná díla jako jsou Alleghenský akvadukt přes řeku Allegheny, most přes Monongahelu v Pittsburghu, další jeho stavbou byl most Dalawerského akvaduktu , který dosud existuje , a 322 m dlouhý vysutý most přes řeku Ohio v Cincinnaty. Koncem 60. let devatenáctého století prožívalo město New York velkou expanzi; v předchozím desetiletí stoupl počet obyvatel z 266 000 na 396 000; jeho procentuální růst vyl větší než růst kteréhokoli jiného amerického města. Obchod s Brooklynem se také nesmírně zvětšil a postavení mostu začalo být stále naléhavější nutností. Městská rada, která na tento projekt přidělila finanční prostředky již v roce 1857, schválila v roce 1866 náklady a rozhodla se pro Roeblingův novátorský projekt.

Roebling ve svých plánech počítal pro tuto stavbu s použitím oceli, což byl tehdy ještě málo používaný materiál, neboť její dostupnost byla oproti obyčejnému železu dvojnásobná. Dokonce i technické zařízení bylo naprostou novinkou.

Pro hloubení základů pod vodní hladinou byly požity kesony se stlačeným vzduchem bez  přetlakové komorou, která tehdy nebyl objevena. Stavba základů jedné ze dvou věží pod hladinou řeky se prováděla na souši, kde se remorkéry dopravila na místo pokládky a zatížením “palet” se ponořila do hloubky, na kterou se vršily vrstvy pilíře.

Bohužel i na této došlo k několika nepříjemným epizodám. první z nich byla smrt samotného Roeblinga, k níž došlo po nehodě. Roebling si ještě před zahájením projektu rozdrtil nohu na pramici, když prováděl kontrolu umístění pilířů. Dostal tetanus a o několik dní později, 20. července 1869, zemřel. odpovědnost za stavbu dostal jeho syn Washington, který získal potřebné zkušenosti již dříve, když pracoval po boku svého otce na stavbě visutého mostu přes řeku Ohio v Cincinnati. Aby mohl osobně dohlédnout na probíhající výkopy základů pod vodní hladinou, vstoupil Washington Roebling v roce 1872 do kesonu se stlačeným vzduchem a postihl jej dekompresní syndrom (kesonová nemoc).

Tehdy lidé příčinou tohoto stavu vůbec nechápali: mnoho dělníků zůstalo následkem práce v prostředí se stlačeným vzduchem ochrnuto, jiní přišli o život. Washington Roebling, který byl syndromem postižen, vytušil příčinu a rozhodl se nepokračovat dál ve výkopech , které již stejně dosáhli dostatečné hloubky. Byl nucen dál řídit celý projekt z okna svého domu.

Výstavba mostu trvala 14. let, během nichž došlo k mnoha jiným nehodám s následkem ztrátou života. 23. května 1883 byl Brooklynský most konečně dostavěn a slavnostně otevřen veřejnosti.


Jeho hlavní rozpon, jenž má délku 488 m, byl tehdy nejdelším mostem na světě.  Tento rekord si udržel až do roku 1903. Mostovka je síťovitá kovová konstrukce dlouhá přes 1005 m a zavěšena na čtyřech lanech ukotvených na koncích a podepřených dvěma žulovými neogotickými věžemi. Věže jsou od sebe vzdáleny 488 m a tyčí se do výšky 99 m nad hladinou vody. Dvě paralelní vozovky mostu, každá o třech jízdních pruzích, procházejí lomenými oblouky ve věžích. V dnešní době je most spojnicí Manhattanu a Brooklynu a umožňuje přejezd přes East River pro silniční dopravu a železniční dopravu s malým provozním zatížením a zároveň slouží i pro chodce a cyklisty.

Willis Tower, postavený pod jménem společnosti Sears Tower, je 108 patrová budova, 1451 stop (442 m), mrakodrap v Chicagu, Illinois, Spojené státy americké. Po dokončení stavby v roce 1973, překonal světový rekord světového obchodu Centra v New Yorku. Willis Tower je v dnešní době druhou-nejvyšší stavbou ve Spojených státech a 12. nejvyšší na světě. Více než jeden milion lidí navštíví vyhlídkovou plošinou každý rok, což je jeden z nejoblíbenější turistická destinace v Chicagu.

Stavba byla přejmenována v roce 2009 na název Willis Group jako součást své nájemní smlouvy na část prostoru věže.

Od prosince 2013, největší nájemník budovy je United Airlines, která sem přesunula svou ústředí společnost v roce 2012 a dnes zabírá asi 20 pater se sídlem a operačního střediska.

V roce 1969, Sears, Roebuck & Co. byla největší maloobchodní síť na světě, s asi 350.000 zaměstnanci. Sears manažeři rozhodli konsolidovat tisíce zaměstnanců v kancelářích distribuované v celé oblasti Chicaga do jedné budovy na západním okraji Chicaga. Sears se začal zajímat a řešit nový koncept projektu výškové budovy  s externím poradcem, Arnstein, Gluck, Weitzenfeld & Minow, kde by tato budova mohl být umístěna. Firma konzultovala s místními a federálními orgány a platnými právními předpisy, a pak nabídl Sears dvě možnosti: oblasti známé jako Goose Island a prostor dvou bloků ohraničenou Franklin Street na východě, Jackson Boulevard na jihu, Wacker Pohon na západě a Adams Street na severu, s Quincy street procházející středem od východu na západ.

Poslední místo bylo rozhodnuto a předběžné šetření zjištěno, že potřebná povolení by mohl být získán a Quincy Street. Dalším krokem bylo získání majetku.; tým advokátů z Arnstein advokátní kanceláře, v čele s Andrew Adsit, začal kupovat nemovitosti pozemku. Sears koupil 15 starých budov ze 100 vlastníky a vyplatil $ 2.7 milionu města Chicaga části Quincy ulice, kterým rozdělil majetek.

Sears, který potřeboval 3.000.000 čtverečných stop (280,000 m2) pro kancelářské prostory pro svou plánovanou konsolidaci a předpověděl, že bude vyžadovat ještě více, pověřil architekty Skidmore, Owings & Merrill (SOM) vypracovat strukturu, která se stane jednou z největších kancelářských budov v světa. Jejich tým architekta Bruce Graham a statika Fazlur Rahman Khan a navrhl budovu jako devíti prostorovou strukturu, seskupených do 3 × 3  čtvercovou základnu 225 stop (69 m) stranách. Všech devět sloupů se tyčí až na 50. patra budovy. Na 50. patře, severozápadní a jihovýchodní čtverce končí, a zbývající sedm pokračuje až do 66. patra, severovýchodní a jihozápadní další čtverce končí. V 90. patře, severní, východní a jižní poslední rozdělení čtverců končí. Zbývající západ a středové čtverce, který tvoří obdélník je až do 108. podlaží.

Výška byla omezena limitem uložené Federal Aviation Administration (FAA), aby chránila leteckou dopravu.  Na střechu věže se instaloval anténní systém,  pro umožnění místních televizních a rozhlasových vysílání. Sears a město Chicago schválilo návrh, stavba začala v dubnu 1971. a byla dokončena v květnu 1973. Náklady na výstavbu $ 150 milionů v té době, což odpovídá 800 miliónů $ v roce 2015 . Pro srovnání, Taipei 101, postavený v roce 2004 na Tchaj-wanu, stojí kolem ekvivalent amerických 2140000000 $ v roce 2014.


 

Černé pruhy na věži kolem 29-32, 64-65, 88-89 a od 104-108 podlaží. Jedná se o žaluzie, které umožňují větrání pro servisní techniku a obskurních pásů vazníků struktury. I když předpisy nevyžadovala požární hasicí zařízení, stavba byla vybavena jedním z prvních.  V budově je 40.000 postřikovacích hlavic, instalované v hodnotě 4.000.000 $.


 

V únoru 1982, dvě televizní antény byly přidány do struktury, zvýšení její celkové výšky na 1,707 stop (520 m). Západní anténa byla instalována později,  celková výška je 1.730 stop (527 m) dne 5. června 2000, s cílem zlepšit příjem lokální stanice NBC WMAQ-TV.

Sears Tower

One World Trade Center je také známý jako 1 World Trade Center, po útocích z 11. září 2001 se zde postavil nový komplex Světového Obchodního Centra v Dolním Manhattanu, New York City. Jedná se o nejvyšší mrakodrap v západní polokouli, a pátý-nejvyšší na světě. 104 poschoďová budova (původní WTC měla 110 poschodí). Výšková budova sdílí číselné jméno ze severní věže původní World Trade Center (WTC 1). Nový mrakodrap stojí na severozápadním rohu 16 akrů (6,5 hektarů ) World Trade Center místo, na místě původní 6, World Trade Center. Budova je ohraničený West Street na západ, Vesey ulice na sever, Fulton Street na jih, a Washington Street na východě.

Výstavba níže podzemních inženýrských přeložek, patky a základy pro novou budovu začal 27. dubna 2006. One World Trade Center se stal nejvyšší stavbou v New Yorku dne 30. dubna 2012, kdy překonal výšku Empire State Building. Ocelová konstrukce věže, přikrývá ven na 30. srpna 2012. Dne 10. května 2013, byl instalován konečná složka z mrakodrapu věží, takže budovy, včetně jeho věží, dosáhnout celkové výšky 1,776 stop (541 m). Jeho výška ve stopách je úmyslné odkazem na rok, kdy byla podepsána Deklarace nezávislosti Spojených států amerických. Slavnostní otevření proběhlo 3. listopadu 2014.

Dne 30. března 2009, Port Authority of New York a New Jersey potvrdil, že budova bude oficiálně známý svým právním názvem “One World Trade Center”, spíše než jeho hovorový název “Věže svobody”. Budova má celkem 104 poschodí, ale pro běžné využití kanceláří je pouze 94 poschodí.

Nový komplex World Trade Center bude nakonec obsahovat pět výškových kancelářských budov postavených kolem Greenwich Street, stejně jako National September 11 Memorial & Museum, který se nachází jižně od One World Trade Center, kde stál původní Twin Towers. Výstavba nové budovy je součástí snahy memorialize a obnovil po zničení původního World Trade Center komplexu.

Mrakodrap, který se tyčí nad Ground Zero nahradil padlé dvojčata, nejprve se nazýval Freedom Tower v prvních rámcových plánech na přebudování místa z 11. září. Státní úředníci řekli, že název nejvyšší, nejvíce symbolickým z pěti plánovaných kancelářských věží by demonstroval triumf země nad terorismem.

Úředníci zamířil k agentůře, která je vlastníkem webu potvrdil ve čtvrtek, že jméno už je dávno na druhém místě jeho oficiálním názvu: One World Trade Center.

One World Trade Center – který byl jedním jménem severní Trade Center věže – byl zákonný název 1776 stop vysoké věže za posledních několik let, i když úředníci více obyčejně volali po Věži svobody (Freedom Tower).

První 25 t ocelový sloup pro výstavbu, byl instalována v roce 2006, ozdobené slovy “Freedom Tower.” Jméno bylo také na žulovém kameni připravené na své místo ve věži první převratným v roce 2004. Uvolnění oznamující první firemní nájemce podepsat nájemní smlouvu ve věži uvedeného budovy jako “One World Trade Center (Freedom Tower).”

Agentura výkonný ředitel, Chris Ward, navrhl, že pravé jméno budovy, by nemělo být rozhodnuto až do doby až se otevře v roce 2013.

Základní informace o budově:

 • Otevřeno 10. 2014
 • Architekt: Skidmore, Owings & Merrill (David M. Childs)
 • Nejvyšší budova nového komplexu WTC
 • Podlaží 104/1776 stop vysoká
 • 3 miliony pronajímatelných čtverečních stop prostoru
 • 55 stop výška vstupní haly
 • 54 Vysokorychlostních expresních osobní výtahů
 • Life-bezpečnostní systémy daleko vyšší než NYC stavebního řádu
 • Propojení ulic West, Fulton, Washington a Vesey Streets
 • 55% pronajato nájemcům patří Condé Nast

Vstupy na všech 4 stranách budovy, One WTC byl navržen tak, aby se hladce přizpůsobil pro provoz návštěvníků a kancelářských nájemníků. Krychlová základna má identické rozměry s originálními Twin Towers. Povrch základny je na sobě více než 2.000 kusů třpytivé prizmatické sklo. Věž stoupá 69 podlaží – jeho okraje zkosenými  8 rovnoramennými trojúhelníky, perfektní osmiúhelníku v centru. Skla parapetů na temeni, jeho krystalická forma vytvoří fungující účinek, které světlo láme jako kaleidoskop, měnící se po celý den. “One World Observatory” – otevření 2015 – je uzavřený vyhlídkovou plošinou ve výšce 1250 stop nad úrovní ulice. Koruna One WTC je 408 stop vysoká věž – skládající se ze stožáru a komunikační platformy kruhu. V noci, maják na vrcholu vysílá horizontální světelný paprsek, který může být viděn na míle daleko.

Odhad v únoru 2007 umístil počáteční náklady na výstavbu One World Trade Center na cca 3 miliardy $, tedy $ 1,15 tisíc za čtvereční stopu ($ 12.380 za metr čtvereční). Nicméně, celkové odhadované náklady na výstavbu věže se o celkové sumě zvedla na 3,9 mld $ dubna 2012, což je nejdražší stavba na světě v té době. Stavba věže byla částečně financována přibližně $ 1 miliardou z pojistné částky, které Silverstein obdržel za své ztráty po útocích z 11. září. Stát New York za předpokladu, dalších $ 250 milionů, a Port Authority souhlasil, že $ 1 miliarda, která by byla získána prostřednictvím prodeje dluhopisů. Přístavní správa zvedl ceny pro mosty a tunely z mýtného získat finanční prostředky, o 56% zvýšení mýtného naplánováno v letech 2011 a 2015.

One World Trade Center

V budova je široká 200 stop (61 m), náměstí o rozloze 40.000 čtverečních stop (3700 m2), téměř identický s původní věží WTC 1. Věž je postavena se 185 stopy (56 m) vysoký betonový základ obložený okny. Byl navržen tak, aby chráněn před naloženým kamionem s bombou a dalších útoků přízemních. Původně základna měla být pokryta v dekorací hranolových skel, ale jednodušší ze skla a oceli průčelí bylo přijato, když se hranoly ukázaly nepoužitelný. Stávající základna a plášť se skládá ze šikmých skleněných žeber vyčnívajících z panelů z nerezové oceli, podobné těm, které jsou použity ve  7 World Trade Center. LED světla za panely osvětlují základnu v noci. Skleněné fasády na všech čtyřech stranách budovy vyšších patrech, navržený Schlaich Bergermannem, budou v souladu s ostatními budovami v areálu.


Fasády jsou 60 stop (18 m) vysoké, a rozsah v šířce od 30 stop (9,1 m) na východní a západní straně, 50 stop (15 m) na severní straně, a 70 stop (21 m) na jihu.


Opláštění byl vyroben a sestaven podle Benson Industries v Portlandu ve státě Oregon, využívá sklo vyrobené v Minnesotě firmy Viracon.

Od 20. patra výše, hranaté okraje věže krychlový základně jsou zkosené, tvarování budovu do osmi vysokých rovnoramenných nebo protáhlého čtverce. V blízkosti jeho středu, věž tvoří perfektní osmiúhelník, a pak vrcholí ve skleněné zábradlí, jehož tvar je čtvercový orientovaný o 45 stupňů od základny. 408- stop (124 m), vložený stožár, který obsahuje vysílací anténu – navržený v spolupráci mezi Skidmore, Owings a Merrill (SOM), umělec Kenneth Snelson (kdo vynalezl strukturu Tensegrity), osvětlovací designéři a inženýři – je zabezpečen systém kabelů, a stoupá z kruhového nosného prstence, který obsahuje další vysílače a vstup pro údržbu zařízení. V noci, intenzivní paprsek světla je promítán ve vodorovném směru od věže a svítí více než 1000 stop (300 m) nad architektonickou výškou věže.

V nejvyšším patře One World Trade Center ve 1.368 stop (417 m) nad úrovní terénu, spolu s 33 stop  vysoký (10.16 m) parapet; je totožný s výškou střechy původního WTC. Věž má na střeše anténu, která se tyčí  k vrcholu 1,776 stop (541 m), Je-li anténa zahrnuta do výšky budovy, jak uvedla Rada na vysokých budovách a Urban bydlení (CTBUH), One World Trade Center převyšuje tím pádem výšku Taipei 101 (1671 stop (509 m)), One World Trade Center se zatím stala nejvyšší kanceloářskou budovou na světě, a čtvrtým nejvyšším mrakodrapem na světě, za Burj Khalifa,  Abraj Al Bait, a Shanghai Tower.

One World Trade Center je druhou nejvyšší volně stojící stavba na západní polokouli, protože CN Tower v Torontu překonal One World Trade Center výšku Pinnacle o cca 12 m (39.4 ft). Chicago Spire, s plánovanou výškou 2000 stop (610 m), by přesáhl výšku One World Trade Center, ale jeho stavba byla zrušena kvůli finančním potížím v roce 2009.

Po konstrukčních změnách One World Trade Center věže byly odhaleny v květnu 2012, byly položeny otázky, zda je 408 stop (124 m) – vysoká struktura by stále považována za věží, a tudíž by zahrnuly do výšky budovy. Vzhledem k tomu, věž není uzavřena v radomem jak se původně plánovalo, by mohla být kvalifikována jako prostá anténa, která není zahrnuta do výškou budov, podle CTBUH. Bez antény, bude 1.368 stop (417 m) vysoký, což je třetí nejvyšší stavba ve Spojených státech, za Willis Tower a Trump International Hotel & Tower, který se nachází v Chicagu.