Tutorials

Fyzické materiály vykreslené V-Ray

Když budeme vytvářet ve Substance Painter textury pro váš model, dejme tomu, že okno budovy je možné vyexportovat do V-Ray textur a nebo použijeme v 3ds maxu metodu fyzikálních materiálů, pro tento projekt vyexportujeme přímo textury v nastavení Unreal Engine 4 (Package), výsledkem budou textury s RGB a lineární textury, více o tomto projektu je Export ze Substance Painter do UE4.

Dále je dobré exportovat ze Substance Painter i samotný soubor v .obj a vložit jej do pracovní plochy v 3ds maxu.

Ve Slate Material Editoru klikneme na piktogram “Pick Material from Object” a podle toho kolik je na objektu vytvořených materiálů podle ID se vytvoří Multi/Sub-Object

Pravým kliknutím myší vybere z nabídky Materials / General / Physical Material

Vyexportované textury použijeme jako:

Base color > Base Color Map (RGB)

OcclusionRoughnessMetallic > zde musíme oddělit modrou a zelenou lineární barvu na samostatné díly a to, že Zelenou barvu bude mít Rougnhess map a Modrou barvu Metalness Map a to tím, že pravým kliknutím myší vybereme z nabídky Maps / General / Color Correction.

Poslední textura bude obsahovat RGB barvy a to Bump mapa

 

Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare