Archives

V-Ray

1V dnešním díle tu budeme mít jednoduší úkol, jedná se o vytvoření kabelu pro různé provedení. Budu vytvářet síťový kabel, ale pomocí textur si můžeme určit co budou jednotlivá vlákna představovat.

1.) Nejprve si vytvoříme 5 žilový kabel si vytvoříme. V nové projektu si musíme nejprve vytvořit nějaké vodítko, které nám bude představovat lano, já si ho pojmenuji “lanko” na které pak navinu celý svazek drátů. v Modify >Helix , vytvoříme si klubíčko drátů, k tomu nám pomůže funkce Helix, helix si můžeme různě nastavovat, my si ho nastavíme tak aby radius 1 = 0,3m  a radius 2 = 0,27m; výška 0,001 m; Turns (závity) = 30; Bias = -0,22

232.) Nyní vytvoříme kružnice, které budou sloužit jako žíly kabelu Shapes / Splines > Circle Vytvořte si nyní 5 kružnic, tyto kružnice vytvořte tak aby tvořily osu x a y, poté klikněte pravým tlačítkem myši na Circle a vyberte možnost Editable Spline v Selection zatrhněte možnost Segment a v Geometry Attach Mult. poté vyberte jenom kružnice a připojte je do jednoho souboru. ( viz obrázek 2 a 3)

3.) Další krok bude přenesení vlastnosti šablony kružnic na samotný Helix, klikněte na Helix a potom jděte do prvého menu a vyberte v Geometry / Compound Objects > Loft v Creatiom Method klikněte na Get Shape a 1. klikněte na kružnice, po té se vám přenesou vlastnosti kružnic na helix, úprava počtu vektorů je Path Parameters, ale nás bude zajímat Skin Parameters:

  • zatrhněte si políčko Optimize Shapes
  • 4Shape steps 5
  • Path steps 29

5

7

4.) Klikněte na Modify a ve funkcích Deformace si nejprve upravíme Scale = hodnoty jsem si vybral na 27. nyní vybereme možnost Twist = zde musíme vytvořit hodnoty tak velké v závislosti na dálce závitu helixu bude twist = 3000

5.) Nyní si vložíme textury na jednotlivé žíly Hnědá, Černá, Šedá, Modrá, Zeleno-žlutá

Jak vytvořit v 3ds maxu vlajku pomocí pár kroků s vykreslením a nastavením V-Ray

1.) Vytvoříme si stožár a samotnou vlajku

Vytvořte si jeden “cilinder” v výšce 5 metrů a šířky 0,03 m, tento stožár si vycentrujte aby byl na souřadnicích 0-0-0. Na vrchol stožáru si vytvoříme “GeoSphere” taky o souřadnicích 0-0-0 . Dalším krokem si vytvoříme dvě kolečka o stejných rozměrech a lanko, na kterém bude vlajka pověšena a vlát.

desktop-26-9-2016-20-47-34-80Kolečko si vytvoříme z jednoho  “cilindru” v nastavení: height segments dáme hodnotu “3” a cap segm. “1” v Modifer Listu si vybereme Edit Poly, dále v nastavení “Selekce” možnost “Polygon” a v poslední řadě Editaci Polygonů funkci “Extrude”, tato funkce vytváří pomocí třech nastavení tvorby nových polygonálních částí a to buď rozdílně nebo stejnoměrně, my si vybereme stejnoměrnou hodnotu “Local Normals” viz obrázek:

napínací kolečko si na kopírujeme pomocí Shift+levým tlačítkem (tahem do strany)

 

Lanko si vytvoříme Create / Splines – Line

 

desktop-26-9-2016-21-07-03-37V nastavení Creation Method si nastavte všude možnost “Corner”

Lanko provlíkněte mezi dvě kolečka a uzavřete oba konce linie, dále postupuje viz obrázek vlevo.

 

 

 

vytvoříme si nyní velkou vlajku o rozměrech 1 x 2 m pomocí plane, jeho hodnoty budou činit u nastavení Lenght Segs  30 a Width Segs 50, ostatní hodnoty necháme na 1,0.

2.) Nastavení vlajky

desktop-26-9-2016-21-29-11-499

Nastavení textur
Nastavení textur

Vlajku si upravíme tak, aby první segmenty  plátny vlajky napínala blízkosti lanka. To ti upravíme v editable poly a všechny segmenty si tak posuneme jak nám bude vyhovovat. Pokud máme vše připravené k dalšímu kroku, klikneme na “Plane” a v “Modify” si vybereme v rozevíracím menu možnost “Cloth”  Postupujeme:

Klineme na plus u Cloth a vybereme “Group” Toto společenství segmentů nám umožní vybrat první linii segmentu u lanka, tedy první sloupec zleva, každý segment si označíme a potvrdíme funkcí “Make Goup”, vyjede nám tabulka jak chceme aby se jmenovala, to stačí potvrdit. Další kroj je, že se nám do okénka vložila první skupina na tuto skupinu klikneme a změníme funkci na “Preserve”. Cloth uzavřeme (-) a klikneme na Object Properties, v tto tabulce si nastavíme objekty, které máme zahrnuty v projektu, (pokud máme kolečka a různé objekty zvlášť mimo stožár a chceme aby byl jako jeden celek, vybere všechny modely mimo vlajku (plane) a pravým kliknutím myši Convert To: Editable Mesh, v tabulce nastavení se nám objeví funkce “Attach” buď si vybereme možnosti z výběru, nebo na každý model klikneme.)

 

 

V Object Properties máme Plane, přidáme další objekty.

 

  • desktop-26-9-2016-21-37-58-589desktop-26-9-2016-21-39-26-854Vlajku nastavíme jako Cloth a v presents hodnotu Silk

 

  • Lano a Stožár nastavíme jako Collision object

 

 

 

Nyní si vytvoříme vítr, vítr najdeme Create / Space Warps – Wind dle nastavení viz obrázek:

 

desktop-26-9-2016-21-43-47-664
desktop-26-9-2016-21-45-56-832Opět klikneme na vlajku a v objektu klikneme na možnost přídání Cloth Forces, zde si přidáme vítr, aby byl zahrnutý ve výpočtech animací. Pokud máme všechno nastavené klikneme na tlačítko Simulate a spustí se animace vlajky. Chování vlajky lze upravovat přímo v nastavení větru jak jeho parametrů tak i směru vánku, každá animace se vytvoří znovu, pokud nejsme spokojeni s výsledkem klikneme na erase a smaže se nám animace a můžeme si s vlajkou pohrávat jak budeme potřebovat.

 

 

 

 

3.) Nastavení V-Ray

desktop-26-9-2016-21-54-21-570desktop-26-9-2016-21-54-07-547V-Ray light si nejprve vytvoříme, zde jako texturu si nastavíme HDRI mapu, tuto mapu si zkopírujeme do Material Editoru a do Environment and Effects  v metodě Instance

 

 

 

 

 

 

 

 

Další postup je zde na obrázku 1 a 2

1
1
2
2

 

  • Musíme si vytvořit kameru VRay: RayPhysicalCamera situace bude vypadat:

 

desktop-26-9-2016-22-07-04-77

  • Spustíme vykreslování obrázku. Výsledek bude vypadat:

flagnavod