Archives

Tutorials

Návod

1V dnešním díle tu budeme mít jednoduší úkol, jedná se o vytvoření kabelu pro různé provedení. Budu vytvářet síťový kabel, ale pomocí textur si můžeme určit co budou jednotlivá vlákna představovat.

1.) Nejprve si vytvoříme 5 žilový kabel si vytvoříme. V nové projektu si musíme nejprve vytvořit nějaké vodítko, které nám bude představovat lano, já si ho pojmenuji “lanko” na které pak navinu celý svazek drátů. v Modify >Helix , vytvoříme si klubíčko drátů, k tomu nám pomůže funkce Helix, helix si můžeme různě nastavovat, my si ho nastavíme tak aby radius 1 = 0,3m  a radius 2 = 0,27m; výška 0,001 m; Turns (závity) = 30; Bias = -0,22

232.) Nyní vytvoříme kružnice, které budou sloužit jako žíly kabelu Shapes / Splines > Circle Vytvořte si nyní 5 kružnic, tyto kružnice vytvořte tak aby tvořily osu x a y, poté klikněte pravým tlačítkem myši na Circle a vyberte možnost Editable Spline v Selection zatrhněte možnost Segment a v Geometry Attach Mult. poté vyberte jenom kružnice a připojte je do jednoho souboru. ( viz obrázek 2 a 3)

3.) Další krok bude přenesení vlastnosti šablony kružnic na samotný Helix, klikněte na Helix a potom jděte do prvého menu a vyberte v Geometry / Compound Objects > Loft v Creatiom Method klikněte na Get Shape a 1. klikněte na kružnice, po té se vám přenesou vlastnosti kružnic na helix, úprava počtu vektorů je Path Parameters, ale nás bude zajímat Skin Parameters:

  • zatrhněte si políčko Optimize Shapes
  • 4Shape steps 5
  • Path steps 29

5

7

4.) Klikněte na Modify a ve funkcích Deformace si nejprve upravíme Scale = hodnoty jsem si vybral na 27. nyní vybereme možnost Twist = zde musíme vytvořit hodnoty tak velké v závislosti na dálce závitu helixu bude twist = 3000

5.) Nyní si vložíme textury na jednotlivé žíly Hnědá, Černá, Šedá, Modrá, Zeleno-žlutá

Pro tuto práci budeme potřebovat Adobe Illustrator CC (2015) a 3ds Max 2015.

Nejprve si sežene nějaké logo, která bude ve velkém formátu s průhledným pozadím (nejlépe formát .svg). Já jsem is pro tento projekt vybral logo CNN ( samozřejmě nebudeme nikde loga šířit, protože bychom porušili autorská práva, ale pro tento projekt je to jednoduché logo.

1.) Spustíme Adobe Illustrator CC logo cnn.svg přetáhneme do pracovní plochy, upravíme si velikost aby projekt byl vycentrován na bílém pozadí. (obrázek č.1;2 )obrázek č.1obrázek č.2

 
2.) Převedeme si obrázek do technického výkresu (Okna / Vektorizovat obraz) v nastavení vektorizovat nastavíme si hodnoty dle (obrázku č.3)

Zobrazení: obrysy

Režim: Černá a Bílá

obrázek č.3

 

 

3.) převedený obraz do vektorů (obrázek č.4) si uložíme do verze Illustartion 8 (obrázek č.5) obrázek č.4

 

 

 

obrázek č.5

obrázek č.6obrázek č.74.) Nyní si spustíme 3ds Max a v novém projektu si importujeme soubor Illustartion, tento soubor se nám ukáže jako Editable Spline (obrázek č.6). Z tohoto obrázku dáme pryč segmenty, které se nám importovali do projektu, až budeme mít logo upravené, v nabídce Modifier List vybereme funkci Extrude výsledek je (obrázek č.7).

 

Jak vytvořit v 3ds maxu vlajku pomocí pár kroků s vykreslením a nastavením V-Ray

1.) Vytvoříme si stožár a samotnou vlajku

Vytvořte si jeden “cilinder” v výšce 5 metrů a šířky 0,03 m, tento stožár si vycentrujte aby byl na souřadnicích 0-0-0. Na vrchol stožáru si vytvoříme “GeoSphere” taky o souřadnicích 0-0-0 . Dalším krokem si vytvoříme dvě kolečka o stejných rozměrech a lanko, na kterém bude vlajka pověšena a vlát.

desktop-26-9-2016-20-47-34-80Kolečko si vytvoříme z jednoho  “cilindru” v nastavení: height segments dáme hodnotu “3” a cap segm. “1” v Modifer Listu si vybereme Edit Poly, dále v nastavení “Selekce” možnost “Polygon” a v poslední řadě Editaci Polygonů funkci “Extrude”, tato funkce vytváří pomocí třech nastavení tvorby nových polygonálních částí a to buď rozdílně nebo stejnoměrně, my si vybereme stejnoměrnou hodnotu “Local Normals” viz obrázek:

napínací kolečko si na kopírujeme pomocí Shift+levým tlačítkem (tahem do strany)

 

Lanko si vytvoříme Create / Splines – Line

 

desktop-26-9-2016-21-07-03-37V nastavení Creation Method si nastavte všude možnost “Corner”

Lanko provlíkněte mezi dvě kolečka a uzavřete oba konce linie, dále postupuje viz obrázek vlevo.

 

 

 

vytvoříme si nyní velkou vlajku o rozměrech 1 x 2 m pomocí plane, jeho hodnoty budou činit u nastavení Lenght Segs  30 a Width Segs 50, ostatní hodnoty necháme na 1,0.

2.) Nastavení vlajky

desktop-26-9-2016-21-29-11-499

Nastavení textur
Nastavení textur

Vlajku si upravíme tak, aby první segmenty  plátny vlajky napínala blízkosti lanka. To ti upravíme v editable poly a všechny segmenty si tak posuneme jak nám bude vyhovovat. Pokud máme vše připravené k dalšímu kroku, klikneme na “Plane” a v “Modify” si vybereme v rozevíracím menu možnost “Cloth”  Postupujeme:

Klineme na plus u Cloth a vybereme “Group” Toto společenství segmentů nám umožní vybrat první linii segmentu u lanka, tedy první sloupec zleva, každý segment si označíme a potvrdíme funkcí “Make Goup”, vyjede nám tabulka jak chceme aby se jmenovala, to stačí potvrdit. Další kroj je, že se nám do okénka vložila první skupina na tuto skupinu klikneme a změníme funkci na “Preserve”. Cloth uzavřeme (-) a klikneme na Object Properties, v tto tabulce si nastavíme objekty, které máme zahrnuty v projektu, (pokud máme kolečka a různé objekty zvlášť mimo stožár a chceme aby byl jako jeden celek, vybere všechny modely mimo vlajku (plane) a pravým kliknutím myši Convert To: Editable Mesh, v tabulce nastavení se nám objeví funkce “Attach” buď si vybereme možnosti z výběru, nebo na každý model klikneme.)

 

 

V Object Properties máme Plane, přidáme další objekty.

 

  • desktop-26-9-2016-21-37-58-589desktop-26-9-2016-21-39-26-854Vlajku nastavíme jako Cloth a v presents hodnotu Silk

 

  • Lano a Stožár nastavíme jako Collision object

 

 

 

Nyní si vytvoříme vítr, vítr najdeme Create / Space Warps – Wind dle nastavení viz obrázek:

 

desktop-26-9-2016-21-43-47-664
desktop-26-9-2016-21-45-56-832Opět klikneme na vlajku a v objektu klikneme na možnost přídání Cloth Forces, zde si přidáme vítr, aby byl zahrnutý ve výpočtech animací. Pokud máme všechno nastavené klikneme na tlačítko Simulate a spustí se animace vlajky. Chování vlajky lze upravovat přímo v nastavení větru jak jeho parametrů tak i směru vánku, každá animace se vytvoří znovu, pokud nejsme spokojeni s výsledkem klikneme na erase a smaže se nám animace a můžeme si s vlajkou pohrávat jak budeme potřebovat.

 

 

 

 

3.) Nastavení V-Ray

desktop-26-9-2016-21-54-21-570desktop-26-9-2016-21-54-07-547V-Ray light si nejprve vytvoříme, zde jako texturu si nastavíme HDRI mapu, tuto mapu si zkopírujeme do Material Editoru a do Environment and Effects  v metodě Instance

 

 

 

 

 

 

 

 

Další postup je zde na obrázku 1 a 2

1
1
2
2

 

  • Musíme si vytvořit kameru VRay: RayPhysicalCamera situace bude vypadat:

 

desktop-26-9-2016-22-07-04-77

  • Spustíme vykreslování obrázku. Výsledek bude vypadat:

flagnavod