Monthly Archives

October 2016

Návod

1V dnešním díle tu budeme mít jednoduší úkol, jedná se o vytvoření kabelu pro různé provedení. Budu vytvářet síťový kabel, ale pomocí textur si můžeme určit co budou jednotlivá vlákna představovat.

1.) Nejprve si vytvoříme 5 žilový kabel si vytvoříme. V nové projektu si musíme nejprve vytvořit nějaké vodítko, které nám bude představovat lano, já si ho pojmenuji “lanko” na které pak navinu celý svazek drátů. v Modify >Helix , vytvoříme si klubíčko drátů, k tomu nám pomůže funkce Helix, helix si můžeme různě nastavovat, my si ho nastavíme tak aby radius 1 = 0,3m  a radius 2 = 0,27m; výška 0,001 m; Turns (závity) = 30; Bias = -0,22

232.) Nyní vytvoříme kružnice, které budou sloužit jako žíly kabelu Shapes / Splines > Circle Vytvořte si nyní 5 kružnic, tyto kružnice vytvořte tak aby tvořily osu x a y, poté klikněte pravým tlačítkem myši na Circle a vyberte možnost Editable Spline v Selection zatrhněte možnost Segment a v Geometry Attach Mult. poté vyberte jenom kružnice a připojte je do jednoho souboru. ( viz obrázek 2 a 3)

3.) Další krok bude přenesení vlastnosti šablony kružnic na samotný Helix, klikněte na Helix a potom jděte do prvého menu a vyberte v Geometry / Compound Objects > Loft v Creatiom Method klikněte na Get Shape a 1. klikněte na kružnice, po té se vám přenesou vlastnosti kružnic na helix, úprava počtu vektorů je Path Parameters, ale nás bude zajímat Skin Parameters:

  • zatrhněte si políčko Optimize Shapes
  • 4Shape steps 5
  • Path steps 29

5

7

4.) Klikněte na Modify a ve funkcích Deformace si nejprve upravíme Scale = hodnoty jsem si vybral na 27. nyní vybereme možnost Twist = zde musíme vytvořit hodnoty tak velké v závislosti na dálce závitu helixu bude twist = 3000

5.) Nyní si vložíme textury na jednotlivé žíly Hnědá, Černá, Šedá, Modrá, Zeleno-žlutá

Pro tuto práci budeme potřebovat Adobe Illustrator CC (2015) a 3ds Max 2015.

Nejprve si sežene nějaké logo, která bude ve velkém formátu s průhledným pozadím (nejlépe formát .svg). Já jsem is pro tento projekt vybral logo CNN ( samozřejmě nebudeme nikde loga šířit, protože bychom porušili autorská práva, ale pro tento projekt je to jednoduché logo.

1.) Spustíme Adobe Illustrator CC logo cnn.svg přetáhneme do pracovní plochy, upravíme si velikost aby projekt byl vycentrován na bílém pozadí. (obrázek č.1;2 )obrázek č.1obrázek č.2

 
2.) Převedeme si obrázek do technického výkresu (Okna / Vektorizovat obraz) v nastavení vektorizovat nastavíme si hodnoty dle (obrázku č.3)

Zobrazení: obrysy

Režim: Černá a Bílá

obrázek č.3

 

 

3.) převedený obraz do vektorů (obrázek č.4) si uložíme do verze Illustartion 8 (obrázek č.5) obrázek č.4

 

 

 

obrázek č.5

obrázek č.6obrázek č.74.) Nyní si spustíme 3ds Max a v novém projektu si importujeme soubor Illustartion, tento soubor se nám ukáže jako Editable Spline (obrázek č.6). Z tohoto obrázku dáme pryč segmenty, které se nám importovali do projektu, až budeme mít logo upravené, v nabídce Modifier List vybereme funkci Extrude výsledek je (obrázek č.7).

 

Dnešním datem byla vydána nová aktualizace výškového jeřábu Liebherr HC-L se systémem nástavby. Aktualizace obsahuje V-Ray vykreslování a materiály, upravené pro lepší a reálnější požitek z modelu.

Model obsahuje V-Ray materiál a verzi pro 3ds Max 2015

liebher-hc-l-v-ray02liebher-hc-l-v-ray01