Unitsoft

Důležité informace pro zákazníky společnosti Cgtraderm kde jsem ukončil prodeje z důvodu nesouhlasu s obchodními podmínkami, které ovlivňují mé osobní práva a zákony České republiky dle § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb..( o občanských průkazech, je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Pokud se občan při dodání zboží setká s požadavkem na předložení či umožnění pořízení kopie občanského průkazu, není povinností občana kopii předložit nebo umožnit její pořízení.). Obchodní zástupce odkazuje na článek evropské legislativy 8 směrnice 77/799 / EHS., ale zasahuje do osobních práv, která mohou být zneužity. To je důvod, proč jsem se rozhodl, že se nebudete dále pokračovat prodejem modelů na stránkách cgtrader.

Modely lze koupit na turbosquid.com

Dálniční proměnné značení, které se využívá dnešní době v celé Evropě, jsem vytvořil pro 3ds max ten typ LED značení. U modelu lze signalizaci měnit díky samostatnému předvoleného nastavení signalizace. Změna je velmi jednoduchá, model je možné i vložit do Unrealu, kde je nutné model předem namapovat.

Obrázek 1. ukazuje právě situaci, kde je změněna signalizace v pravé horní části a také upravena rychlost.

 

 

Železniční návěstidlo AŽD, které se využívá na Českých i Slovenských tratí, je skládáno z několika částí. Od jednoho signálu tedy červené barvy po pět signálů. Tento model je ukázkou světelné signalizace autobloku v 3ds maxu a otexturované v Substance Painter 2

Tento projekt je možné podporovat i na stránkách artstation.com 😉

Signální sestavy Siemens jsou k dispozici s průměry: 200 mm a 300 mm, a ty mohou být kombinovány. Malý Signál v čele s průměrem 100 mm jsou také k dispozici. Tento model je k dispozici v měřítku 300 mm, lez jej kombinovat se stínidlem nebo bez. Díky Unwrap UVW Mapování je každý objekt nastavený a lze jej texturou upravovat. Nastavení je V-Ray vykreslení a to v nastavení textur:

  • Diffuse
  • Reflect
  • Glossines
  • IOR
  • Bump

Další rozšíření bude obsahovat kombinace světelné křižovatky, používané v Rakousku.

Nastavení clony:

Pro výpočet výškového předpokladu budovy je možné využít několik vzorců, existuje i kalkulačka CTBUH, která počítá přibližnou hodnotu rozměru jak v metrech tak i ve stopách.

 

Počet poschodí (veličina, kterou známe) = y 

Předpokládaná od podlahy až ke podlaze, výška = f = 3,9 m

Přízemí
Za předpokladu, že výška ve vstupní hale od podlahy až ke podlaží je 7,8 m, faktor bude další 7,8 minus (-) 3,9 = 3,9 m
(např 3,9 m na úrovni terénu výška od podlahy až ke podlaze, které již byly započítány).

Mechanické podlaží
Za předpokladu, že mechanické úrovně jsou 7,8 m vysoké, faktor bude další 7,8 minus (-) 3,9 = 3,9 m mechanické podlaze
(např 3,9 m mechanické podlahy). Počet mechanických podlaží se vypočítá z celkového počtu podlaží děleno 20 = s / 20

Střecha

Předpokládejme, že se jedná o další 7,8 m na výšku, Výška budovy = počet poschodí x od podlahy až ke podlaze výšky = 3.9 s + faktor pro zvýšení přízemí a podlahy výšky = 3,9 m + faktor pro mechanické úrovně a podlahy výšky = 3.9m x (y/20) + faktor pro úroveň střechy a mechanické systémy = 7,8 m

Výpočet pro kancelářskou budovu vypadá následovně:

Hk = 3.9s + 11,7 + 3,9(s/20)

 

Výpočet rezidenční budovy:

Hr = 3.1s + 7,75 +1,55(s/30)

 

Výpočet pro stavbu neznámého zařazení:

Hn = 3.5s + 9.913 + 2.612(s/25)

 

Více o kalkulačce CTBUH zde

Návod