Unitsoft

Dálniční proměnné značení, které se využívá dnešní době v celé Evropě, jsem vytvořil pro 3ds max ten typ LED značení. U modelu lze signalizaci měnit díky samostatnému předvoleného nastavení signalizace. Změna je velmi jednoduchá, model je možné i vložit do Unrealu, kde je nutné model předem namapovat.

Obrázek 1. ukazuje právě situaci, kde je změněna signalizace v pravé horní části a také upravena rychlost.

 

 

Železniční návěstidlo AŽD, které se využívá na Českých i Slovenských tratí, je skládáno z několika částí. Od jednoho signálu tedy červené barvy po pět signálů. Tento model je ukázkou světelné signalizace autobloku v 3ds maxu a otexturované v Substance Painter 2

Tento projekt je možné podporovat i na stránkách artstation.com 😉

Signální sestavy Siemens jsou k dispozici s průměry: 200 mm a 300 mm, a ty mohou být kombinovány. Malý Signál v čele s průměrem 100 mm jsou také k dispozici. Tento model je k dispozici v měřítku 300 mm, lez jej kombinovat se stínidlem nebo bez. Díky Unwrap UVW Mapování je každý objekt nastavený a lze jej texturou upravovat. Nastavení je V-Ray vykreslení a to v nastavení textur:

  • Diffuse
  • Reflect
  • Glossines
  • IOR
  • Bump

Další rozšíření bude obsahovat kombinace světelné křižovatky, používané v Rakousku.

Nastavení clony:

Pro výpočet výškového předpokladu budovy je možné využít několik vzorců, existuje i kalkulačka CTBUH, která počítá přibližnou hodnotu rozměru jak v metrech tak i ve stopách.

 

Počet poschodí (veličina, kterou známe) = y 

Předpokládaná od podlahy až ke podlaze, výška = f = 3,9 m

Přízemí
Za předpokladu, že výška ve vstupní hale od podlahy až ke podlaží je 7,8 m, faktor bude další 7,8 minus (-) 3,9 = 3,9 m
(např 3,9 m na úrovni terénu výška od podlahy až ke podlaze, které již byly započítány).

Mechanické podlaží
Za předpokladu, že mechanické úrovně jsou 7,8 m vysoké, faktor bude další 7,8 minus (-) 3,9 = 3,9 m mechanické podlaze
(např 3,9 m mechanické podlahy). Počet mechanických podlaží se vypočítá z celkového počtu podlaží děleno 20 = s / 20

Střecha

Předpokládejme, že se jedná o další 7,8 m na výšku, Výška budovy = počet poschodí x od podlahy až ke podlaze výšky = 3.9 s + faktor pro zvýšení přízemí a podlahy výšky = 3,9 m + faktor pro mechanické úrovně a podlahy výšky = 3.9m x (y/20) + faktor pro úroveň střechy a mechanické systémy = 7,8 m

Výpočet pro kancelářskou budovu vypadá následovně:

Hk = 3.9s + 11,7 + 3,9(s/20)

 

Výpočet rezidenční budovy:

Hr = 3.1s + 7,75 +1,55(s/30)

 

Výpočet pro stavbu neznámého zařazení:

Hn = 3.5s + 9.913 + 2.612(s/25)

 

Více o kalkulačce CTBUH zde

Návod

1V dnešním díle tu budeme mít jednoduší úkol, jedná se o vytvoření kabelu pro různé provedení. Budu vytvářet síťový kabel, ale pomocí textur si můžeme určit co budou jednotlivá vlákna představovat.

1.) Nejprve si vytvoříme 5 žilový kabel si vytvoříme. V nové projektu si musíme nejprve vytvořit nějaké vodítko, které nám bude představovat lano, já si ho pojmenuji “lanko” na které pak navinu celý svazek drátů. v Modify >Helix , vytvoříme si klubíčko drátů, k tomu nám pomůže funkce Helix, helix si můžeme různě nastavovat, my si ho nastavíme tak aby radius 1 = 0,3m  a radius 2 = 0,27m; výška 0,001 m; Turns (závity) = 30; Bias = -0,22

232.) Nyní vytvoříme kružnice, které budou sloužit jako žíly kabelu Shapes / Splines > Circle Vytvořte si nyní 5 kružnic, tyto kružnice vytvořte tak aby tvořily osu x a y, poté klikněte pravým tlačítkem myši na Circle a vyberte možnost Editable Spline v Selection zatrhněte možnost Segment a v Geometry Attach Mult. poté vyberte jenom kružnice a připojte je do jednoho souboru. ( viz obrázek 2 a 3)

3.) Další krok bude přenesení vlastnosti šablony kružnic na samotný Helix, klikněte na Helix a potom jděte do prvého menu a vyberte v Geometry / Compound Objects > Loft v Creatiom Method klikněte na Get Shape a 1. klikněte na kružnice, po té se vám přenesou vlastnosti kružnic na helix, úprava počtu vektorů je Path Parameters, ale nás bude zajímat Skin Parameters:

  • zatrhněte si políčko Optimize Shapes
  • 4Shape steps 5
  • Path steps 29

5

7

4.) Klikněte na Modify a ve funkcích Deformace si nejprve upravíme Scale = hodnoty jsem si vybral na 27. nyní vybereme možnost Twist = zde musíme vytvořit hodnoty tak velké v závislosti na dálce závitu helixu bude twist = 3000

5.) Nyní si vložíme textury na jednotlivé žíly Hnědá, Černá, Šedá, Modrá, Zeleno-žlutá